Centrum pomocy

Leczenie chorych po zawale serca
Leczenie chorych po zawale serca, ostrym epizodzie wieńcowym lub z niestabilną chorobą wieńcową, którzy mają więcej niż 45 lat i przebywali w szpitalu z tego powodu w czasie ostatnich 4-12 tygodni. Oferujemy bezpłatne badanie genetyczne krwi, którego wynik określa ryzyko wystąpienia kolejnego zawału bądź nowego udaru.
Leczenie chorych z cukrzycą
Leczenie chorych z cukrzycą typu 2 i po zawale serca, by-passach lub angioplastyce wieńcowej, u których stwierdzono wysoki poziom trójglicerydów (powyżej 200 mg% i niski HDL-cholesterol poniżej 40 mg%)
Nietolerancja statyn

Leczenie chorych po zawale serca, by-passach lub angioplastyce wieńcowej, u których stwierdzono nietolerancję statyn.

Wykluczenia

W badaniach tych nie mogą uczestniczyć kobiety w wieku rozrodczym.

Dane kontaktowe
+48 91 455 34 32

ul. Nieduża 2, 71-526 Szczecin

Szukaj nas na:
Copyright © 2024 LabMed. Wszystkie prawa zastrzeżone.